Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"ponad-" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ponad-" po polsku

obrazek do "over" po polsku
przyimek
 1. over , ***** , także: o'er termin literacki
  • nad, ponad
   He is jumping over the fence. (On skacze przez płot.)
   The lamp is hanging over the table. (Lampa wisi nad stołem.)
   The view was beautiful when our plane was flying over the mountains. (Widok był piękny, kiedy nasz samolot przelatywał nad górami.)
   link synonim: above
  • ponad, powyżej, więcej niż
   He paid over three hundred dollars for it! (On zapłacił za to ponad trzysta dolarów!)
   We've been waiting for over two months. (Czekamy od ponad dwóch miesięcy.)
   It may take over an hour. (To może zająć ponad godzinę.)
  • przez, ponad (głośniej niż coś innego)
   He was shouting over the music but nobody listened to him. (Krzyczał ponad muzyką, ale nikt go nie słuchał.)
  • ponad (np. preferować coś ponad coś innego)
   I prefer tea over coffee. (Wolę herbatę od kawy.)
   Mary prefers dresses over skirts. (Mary woli sukienki od spódniczek.)
  • ponad (pozostający w zapasie)
 2. before , *****
  • przed, ponad (kogoś, np. przedkładać potrzeby)
   Don't put your needs before mine! (Nie przedkładaj swoich potrzeb ponad moje!)
   How can you put your work before your family? (Jak możesz przedkładać pracę ponad rodzinę?)
 3. above ****
  • nad, ponad (np. poziomem morza)
   We are 2,000 metres above sea-level. (Jesteśmy 2000 metrów nad poziomem morza.)
   The stars were hanging above us. (Ponad nami wisiały gwiazdy.)
   przeciwieństwo: below
  • ponad (coś)
   He puts his needs above ours. (On przedkłada swoje potrzeby ponad nasze.)
   The priest placed his hands above my head and started praying. (Ksiądz położył ręce nad moją głową i zaczął się modlić.)
 4. beyond ****
  • poza, ponad, nie do (np. rozpoznania)
   He changed beyond recognition. (On zmienił się nie do poznania.)
   Her loyalty is beyond question. (Jej lojalność jest poza wszelką wątpliwością.)
   He helped us beyond measure. (On pomógł nam ponad miarę.)
   The book on the shelf was beyond my reach. (Książka na regale była poza moim zasięgiem.)
  • ponad, więcej, niż
   If the prices fall beyond 15% we will have to close our business. (Jeśli ceny spadną więcej niż 15% będziemy musieli zamknąć nasz interes.)
 5. past , ****
  • poza (czymś), ponad (coś)
   This is difficult. It's really past us. (To jest trudne. To naprawdę ponad nas.)
   He's past 80 years old. (On ma ponad 80 lat.)
   Her house is not far past the town. (Jej dom nie jest daleko poza miastem.)
 6. over and above
przysłówek
 1. above ****
  • więcej, ponad
   People aged 70 and above shouldn't drive cars. (Ludzie mający 70 i więcej lat nie powinni prowadzić samochodów.)
   Getting 85% and above on this test will make you pass this course. (Zdobycie 85% i ponad na tym teście sprawi, że zaliczysz ten kurs.)
 2. beyond ****
  • ponad, więcej, niż
   As a child of five I could already count to 500 and beyond. (Jako pięcioletnie dziecko potrafiłam liczyć do 500 i dalej.)
 3. upwards of  
 4. outside ****
  • ponad, powyżej (limitu czasu przeznaczonego na coś)
   You can't stay here outside the time limit they gave you. (Nie możesz tu zostać powyżej limitu czasowego, jaki ci dali.)
   He didn't manage to finish the project on time so he had to stay at the office outside the time limit. (Nie zdołał skończyć projektu na czas, więc musiał zostać w biurze powyżej limitu czasowego.)
 5. odd , **
przymiotnik
 1. plus ***
  • ponad, przeszło (używane po liczbie)
   They all earn 4000 dollars plus. (Oni wszyscy zarabiają ponad 4000 dolarów.)

ponad-

prefiks
 1. ultra-
  • ponad-, poza-, ultra-
   This water sample was purified using ultraviolet light. (Ta próbka wody została oczyszczana przy użyciu światła ultrafioletowego.)
   zobacz także: infra-
 2. supra-