Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"powyżej-" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powyżej-" po polsku

obrazek do "above" po polsku
przyimek
 1. above ****
  • nad, powyżej, u góry
   He lives directly above us. (On mieszka dokładnie nad nami.)
   The picture hangs above the sofa. (Obrazek wisi nad kanapą.)
   The old lady, who lived above, died. (Starsza pani, która mieszkała u góry, zmarła.)
   link synonim: over
   przeciwieństwo: below
  • powyżej (jakiegoś poziomu, stopnia)
   Did anybody come above you in the test results? (Czy ktokolwiek osiągnął rezultat powyżej twojego na teście?)
   If you score above 50 points, you will get an A. (Jeżeli zdobędziesz powyżej 50 punktów, dostaniesz 6.)
 2. over , ***** , także: o'er termin literacki
  • ponad, powyżej, więcej niż
   He paid over three hundred dollars for it! (On zapłacił za to ponad trzysta dolarów!)
   We've been waiting for over two months. (Czekamy od ponad dwóch miesięcy.)
   It may take over an hour. (To może zająć ponad godzinę.)
przysłówek
 1. above ****
  • nad, powyżej
   Put it in this cabinet above. (Włóż to do tej szafki powyżej.)
  • powyżej (jakiegoś poziomu, stopnia)
   To get the permission, we need to contact a major or above. (Aby dostać pozwolenie, musimy skontaktować się z majorem lub powyżej.)
 2. over , ***** , także: o'er termin literacki  
  This movie is for viewers of 18 and over. (Ten film jest dla widzów powyżej 18 lat.)
  You can't join the club if you are not over 18. (Nie możesz dołączyć do klubu, jeżeli nie masz powyżej 18 lat.)
 3. outside ****
  • ponad, powyżej (limitu czasu przeznaczonego na coś)
   You can't stay here outside the time limit they gave you. (Nie możesz tu zostać powyżej limitu czasowego, jaki ci dali.)
   He didn't manage to finish the project on time so he had to stay at the office outside the time limit. (Nie zdołał skończyć projektu na czas, więc musiał zostać w biurze powyżej limitu czasowego.)
 4. up *****
 5. supra
 6. thereover
 7. hereinbefore , także: hereinabove   oficjalnie
 8. thereinbefore   dawne użycie
prefiks
 1. afore-

powyżej-

prefiks
 1. supra-