"pobory" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pobory" po polsku — Słownik angielsko-polski

pobory

5 Tips for Negotiating Your New Job Salary
rzeczownik
 1. salary ***
  • pensja (zwykle wypłacana co miesiąc), płaca, wynagrodzenie, pobory (stałe wynagrodzenie) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   in contrast to jobs that are paid by the hour, a salary is a set amount of money paid on a bi-weekly or monthly basis usually to white-collar workers
   He earns a decent salary. (On zarabia przyzwoitą pensję.)
   What's your salary? (Jaka jest twoja pensja?)
   Does your monthly salary cover all of your expenses? (Czy twoja miesięczna pensja pokrywa wszystkie twoje wydatki?)
   I can't afford a new car because my wage is too small. (Nie stać mnie na nowy samochód, bo moje zarobki są za małe.)
   My current salary won't be satisfying anymore once my baby is born. (Moja pensja nie będzie już satysfakcjonująca, gdy urodzi się moje dziecko.)
 2. stipend
What Does The Current Online Recruitment Landscape Look Like ... Best Recruiting Software for Small Businesses
rzeczownik
 1. call-up British English , draft American English ** , the draft *
 2. recruitment *
  • nabór (studentów), rekrutacja (do wojska), pobór, werbunek [UNCOUNTABLE]
   There is growing recruitment of children into army units. (Narasta rekrutacja dzieci do oddziałów zbrojnych.)
   What do you think about boycotting the recruitment of militaries at the university? (Co powiesz o bojkotowaniu rekrutacji do armii na uniwersytecie?)
   link synonim: enlistment
 3. intake *
  • pobór (np. płynów, gazu) [SINGULAR]
   We need to fix the fuel intake system. (Musimy naprawić system poboru paliwa.)
 4. levy *
  • ściąganie (podatków), pobór
   Our levy system is highly inefficient. (Nasz system poboru jest wysoce nieskuteczny.)
 5. uptake
 6. conscription
 7. enlistment
 8. call-up

Powiązane zwroty — "pobory"

czasownik
brać = take +6 znaczeń
pobierać = charge +6 znaczeń
rzeczownik
brać = tribe +1 znaczenie
poborowy = recruit , rct. (skrót) +4 znaczenia
poborca = collector +1 znaczenie
pobieranie = aspiration +3 znaczenia
branie = bite +1 znaczenie
branka = bride kidnapping +1 znaczenie
przymiotnik
poborowy = enlisted +2 znaczenia
phrasal verb
idiom