ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"najkorzystniejszy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "najkorzystniejszy" po polsku

najkorzystniejszy

 1. most advantageous  
 2. most favourable  
przymiotnik
 1. positive ****
  • pozytywny, dobry, korzystny
   What are the positive effects of the therapy? (Jakie są pozytywne skutki tej terapii?)
   Kate has a positive influence on our children. (Kate ma pozytywny wpływ na nasze dzieci.)
   It is known that drinking tea has a positive effect on health. (Wiadomym jest, że picie herbaty ma korzystny wpływ na zdrowie.)
   przeciwieństwo: negative
 2. beneficial **
 3. profitable *
  • korzystny, pożyteczny
   We had a very profitable discussion yesterday. (Mieliśmy wczoraj bardzo pożyteczną dyskusję.)
 4. advantageous
  • korzystny, pożyteczny
   beneficial
   The change turned out to be advantageous for him. (Zmiana okazała się dla niego korzystna.)
   Her height proved to be advantageous in the marathon. (Jej wzrost okazał się pożyteczny podczas maratonu.)
 5. benign *
 6. favourable British English , favorable American English **  
  encouraging, pleasing, benefiting somebody
 7. rosy
 8. juicy *
 9. expedient  
 10. propitious
 11. bonitary , także: bonitarian
 12. remunerative , także: renumerative
 13. remuneratory
 14. favonian
 15. towardly

"najkorzystniejszy" — Słownik kolokacji angielskich

most advantageous kolokacja
 1. most przysłówek + advantageous przymiotnik = najkorzystniejszy
  Zwykła kolokacja

  This will be most advantageous for the party in power, of course.

  Podobne kolokacje:
most favourable kolokacja
 1. most przysłówek + favourable przymiotnik = najkorzystniejszy
  Zwykła kolokacja

  It was certainly the state of mind most favourable to poetry that there has ever existed.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo