"system" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

system rzeczownik

rzeczownik + system
Kolokacji: 1000
school system • operating system • computer system • justice system • banking system • control system • information system • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
7. banking system = system bankowy banking system
10. security system = alarm bezpieczeństwa (zabezpieczający przed kradzieżą) security system
15. tax system = system podatkowy tax system
16. belief system = system przekonań belief system
19. welfare system = system opieki społecznej welfare system
20. subway system = system metra, sieć metra subway system
22. voting system = system wyborczy voting system
23. transport system = system transportu, system transportowy transport system
26. support system = system wspomagający support system
27. heating system = system ogrzewania heating system
28. Cisco System = System Cisco Cisco System
29. file system = system plików file system
30. prison system = system więzienny prison system
32. telephone system = system telefoniczny telephone system
34. sound system = aparatura nagłaśniająca, system nagłośnieniowy, nagłośnienie sound system
36. rating system = system klasyfikacji rating system
37. root system = system korzeni root system
38. irrigation system = system nawadniający, system nawadniania irrigation system
40. ventilation system = system wentylacyjny, instalacja wentylacyjna ventilation system
41. highway system = system autostrad, sieć autostrad highway system
42. care system = system opieki care system
43. drainage system = sieć rzeczna, sieć hydrograficzna drainage system
44. warning system = system ostrzegania, system ostrzegawczy warning system
46. alarm system = system alarmowy alarm system
47. cooling system = system chłodzenia cooling system
48. farm system = klub farmerski (źródło pozyskiwania graczy dla pierwszej drużyny) farm system
50. caste system = system kastowy, kastowość caste system
51. value system = system wartości value system
52. trading system = system obrotu (towarowego) trading system
54. lighting system = system oświetlenia lighting system
56. guidance system = koordynator nawigacyjny guidance system
57. sewage system = kanalizacja sewage system
58. park system = system parkowy park system
60. sprinkler system = automatyczny system gaszenia pożaru (w budynku) sprinkler system
62. quota system = system kwotowy quota system
65. health-care system = system opieki zdrowotnej health-care system
66. stereo system = zestaw stereo stereo system
67. numbering system = system numerowania numbering system
70. satellite system = system satelitarny satellite system
72. suspension system = system zawieszeń suspension system
73. accounting system = system rachunkowości accounting system
75. exhaust system = układ wydechowy exhaust system
76. Adobe System = System Adobe Adobe System
77. PA system = instalacja nagłośnieniowa, system nagłośnieniowy, urządzenia nagłaśniające, radiowęzeł PA system
79. health system = system zdrowotny health system
81. address system = system adresu address system
82. river system = sieć wodna river system
84. bus system = system magistrali bus system
85. honor system = system, w którym wszelkie porozumienia oparte są jedynie na szczerości honor system
86. canal system = system kanału canal system
87. weather system = system meteorologiczny weather system
88. energy system = system energetyczny, układ energetyczny energy system
91. safety system = system bezpieczeństwa safety system
95. phone system = system telefoniczny phone system
96. hospital system = system szpitalny hospital system
97. cave system = system jaskini cave system
98. market system = system rynkowy market system
99. party system = system partyjny party system
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 185
system + rzeczownik
Kolokacji: 125
system administrator • system design • system software • system failure • systems engineering • systems analyst • systems theory • ...
system + czasownik
Kolokacji: 309
system consists • system operates • system fails • system requires • system contains • system works • system allows • system exists • ...
czasownik + system
Kolokacji: 212
system called • sell systems • include systems • elect by the system • get out of one's system • system known • ...
przymiotnik + system
Kolokacji: 944
immune system • nervous system • political system • legal system • solar system • current system • financial system • ...
przyimek + system
Kolokacji: 37
past the post system • including systems • between systems • unlike systems • within the system • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.