"welfare system" — Słownik kolokacji angielskich

welfare system kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): system opieki społecznej
  1. welfare rzeczownik + system rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There were also local welfare systems for poor individual or family.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo