"care system" — Słownik kolokacji angielskich

care system kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): system opieki
  1. care rzeczownik + system rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In a country with a weak social care system, a large family is your insurance policy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo