Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cave system" — Słownik kolokacji angielskich

cave system kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): system jaskini
  1. cave rzeczownik + system rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Here is one of the finest cave systems in Europe.

powered by  eTutor logo