"justice system" — Słownik kolokacji angielskich

justice system kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): system sprawiedliwości
  1. justice rzeczownik + system rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But they also have an important place in America's system of justice.

powered by  eTutor logo