"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
2. Shadow strolls = Cień przechadza się Shadow strolls
  • Riding down to the lobby, The Shadow strolled from the hotel.
  • Taking to the lane, The Shadow strolled along, watching for new signs of interest.
  • As he spoke, The Shadow strolled away from the desk.
  • The Shadow strolled through, came into a small stone room.
  • Once more, The Shadow was strolling unseen about the circus lot.
  • The Shadow strolled into the roulette room and surveyed the crowd that was playing there.
  • The Shadow strolled across the lobby and entered a telephone booth.
  • Placing his brief case on a chair, The Shadow strolled about the room.
  • The Shadow strolled into the hotel and went up to the third floor.
  • The Shadow strolled in the direction of the barn.
3. Shadow staggers = Cień chwiejne kroki Shadow staggers
4. Shadow stalks = Łodygi cienia Shadow stalks
5. Shadow strides = Kroki cienia Shadow strides
6. Shadow reels = Szpulki cienia Shadow reels
7. shadow lurches = cień przechyla się shadow lurches
8. Shadow marches = Marsze cienia Shadow marches
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.