"curved shadow" — Słownik kolokacji angielskich

curved shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): falisty cień
  1. curved przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The curved shadow had reached Ferris, like a roll of lapping foam, but the girl's wailed words: "Look out!"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo