"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
2. Shadow strolls = Cień przechadza się Shadow strolls
3. Shadow staggers = Cień chwiejne kroki Shadow staggers
4. Shadow stalks = Łodygi cienia Shadow stalks
5. Shadow strides = Kroki cienia Shadow strides
  • Calmly, The Shadow strode to the center of the floor.
  • Picking up the suitcase, The Shadow strode through the door.
  • Carrying the unconscious young man as a trifling burden, the Shadow strode toward the outer office.
  • With a quick turn, The Shadow strode across the room.
  • Then The Shadow, himself, strode swiftly on his way.
  • With a last laugh, The Shadow swung about and strode into the little office.
  • The black cloak swished as The Shadow strode to the window.
  • The Shadow strode with quick steps across the laboratory.
  • Stepping from his post behind the wheel, The Shadow strode in the direction of the house that bore the number 18.
  • The Shadow strode through the central passage, pushing forms aside.
6. Shadow reels = Szpulki cienia Shadow reels
7. shadow lurches = cień przechyla się shadow lurches
8. Shadow marches = Marsze cienia Shadow marches
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.