"Shadow walks" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow walks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień chodzi
  1. shadow rzeczownik + walk czasownik
    Luźna kolokacja

    From the far end of the pool two shadows walked toward him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo