"Shadow staggers" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow staggers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień chwiejne kroki
  1. shadow rzeczownik + stagger czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow had staggered the inner guard by the quick smash against the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo