"sinuous shadow" — Słownik kolokacji angielskich

sinuous shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kręty cień
  1. sinuous przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With a gesture he freed a sinuous gray shadow from the wall of light.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo