"Shadow marches" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow marches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Marsze cienia
  1. shadow rzeczownik + march czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Leaf and Shadow marched mechanically, saying little.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo