"Shadow stalks" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow stalks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Łodygi cienia
  1. shadow rzeczownik + stalk czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow stalked back into the living room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo