"shadow walks" — Słownik kolokacji angielskich

shadow walks kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow walks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień chodzi
  1. shadow rzeczownik + walk czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From the far end of the pool two shadows walked toward him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo