KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
(2) natural, normal, typical
Kolokacji: 3
(6) clinical, neutral, objective
Kolokacji: 3
(7) perfect, exact, airy
Kolokacji: 3
(12) traditional, nontraditional
Kolokacji: 2
(14) original, initial, novel
Kolokacji: 3
(17) outdoor, indoor, open-air
Kolokacji: 3
(18) main, primary
Kolokacji: 2
1. fictional setting = fikcyjna sceneria fictional setting
2. realistic setting = realistyczne ustawienie realistic setting
  • The game features cel-shaded cars driving in more realistic settings.
  • De Zevensprong is most firmly set in a realistic setting.
  • This assumption is likely to hold in most realistic or experimental settings.
  • But many schools have gone a step further recently, moving doctor-patient relationship training out of the classroom and into more realistic settings.
  • "But we've never had such a realistic setting before."
  • He portrayed many of his figures in realistic settings.
  • It employs 21 actors to play the 45 characters who appear in five separate, more or less realistic settings.
  • Through this method the networks are able to interact with their environment and, therefore, have the opportunity to learn in a more realistic setting.
  • Gundams realistic scientific setting has gained a reputation in the field itself as well.
  • Unlike the play, the film version was placed in a realistic setting, using real horses.
3. real setting = prawdziwe ustawienie real setting
4. naturalistic setting = naturalistyczne ustawienie naturalistic setting
5. actual setting = rzeczywiste ustawienie actual setting
6. artificial setting = sztuczne ustawienie artificial setting
7. real-life setting = ustawienie dotyczące rzeczywistych sytuacji real-life setting
8. imaginary setting = wymyślone ustawienie imaginary setting
(22) suburban, American, four-part
Kolokacji: 3
(23) industrial, commercial, retail
Kolokacji: 3
(24) institutional, pre-hospital
Kolokacji: 2
(25) romantic, physical, attractive
Kolokacji: 3
(27) picturesque, colorful
Kolokacji: 2
(31) domestic, interior, coastal
Kolokacji: 3
(35) architectural, separate
Kolokacji: 2
(36) evocative, glamorous
Kolokacji: 2
(39) casual, everyday
Kolokacji: 2
(41) futuristic, surreal, dreamlike
Kolokacji: 3
(42) geographical, geographic
Kolokacji: 2
(43) tropical, ornate
Kolokacji: 2
(44) theatrical, operatic
Kolokacji: 2
(48) wooded, woodsy, forested
Kolokacji: 3
(49) simple, rugged, complex
Kolokacji: 3
(54) Western, regional
Kolokacji: 2
(55) dark, festive, somber
Kolokacji: 3
(56) automatic, manual
Kolokacji: 2
(58) military, operational
Kolokacji: 2
(59) charming, magical
Kolokacji: 2
(60) best, better, optimal
Kolokacji: 3
(62) official, liturgical, regular
Kolokacji: 3
(63) alternative, bizarre
Kolokacji: 2
przyimek + setting
Kolokacji: 14
of settings • with settings • in a setting • from the setting • into a setting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.