"realistic setting" — Słownik kolokacji angielskich

realistic setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): realistyczne ustawienie
  1. realistic przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The game features cel-shaded cars driving in more realistic settings.

powered by  eTutor logo