"location setting" — Słownik kolokacji angielskich

location setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie lokalizacji
  1. location rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are also differences in terms of location setting, and Daiku-Maryu's ability to jump across both Earth and the Underground World from the use of the Dimensional Jump.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo