"forest setting" — Słownik kolokacji angielskich

forest setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie lasu
  1. forest rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    About a 10-minute bus drive from the center of Cracow, situated in a pretty forest setting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo