"artificial setting" — Słownik kolokacji angielskich

artificial setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sztuczne ustawienie
  1. artificial przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But researchers have not yet discovered ways to grow many species in artificial settings.

powered by  eTutor logo