"wilderness setting" — Słownik kolokacji angielskich

wilderness setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie pustkowia
  1. wilderness rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A marathon-size mass could irreparably alter a wilderness setting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo