KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"naturalistic setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naturalistyczne ustawienie
  1. naturalistic przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He photographed her without makeup in a naturalistic setting, a departure from the traditional portrayal of actresses.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo