"woodland setting" — Słownik kolokacji angielskich

woodland setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie po lesie
  1. woodland rzeczownik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Swimming: 15 minutes walk from the village centre, there is an excellent open air heated pool in a beautiful woodland setting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo