"imaginary setting" — Słownik kolokacji angielskich

imaginary setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymyślone ustawienie
  1. imaginary przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And you can be far more radical in an imaginary setting than in reality and still hit on the truth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo