KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"receive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

receive czasownik

receive + rzeczownik
Kolokacji: 736
receive awards • receive support • receive orders • receive training • receive treatment • receive acclaim • receive benefits • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
13. receive funding = otrzymuj środki finansowe receive funding
14. receive praise = otrzymaj pochwałę receive praise
20. receive assistance = otrzymaj pomoc receive assistance
22. receive help = otrzymaj pomoc receive help
23. receive aid = otrzymaj pomoc receive aid
28. receive funds = otrzymaj fundusze receive funds
29. receive compensation = otrzymać odszkodowanie receive compensation
37. receive feedback = otrzymaj reakcje receive feedback
38. receive updates = otrzymaj aktualizacje receive updates
39. receive contributions = otrzymaj artykuły receive contributions
42. receive royalties = otrzymaj tantiemy receive royalties
43. receive accreditation = otrzymaj akredytację receive accreditation
46. receive word = otrzymaj słowo receive word
47. receive thousands = otrzymaj tysiące receive thousands
50. receive publicity = zyskać rozgłos receive publicity
51. receive pay = otrzymaj płacę receive pay
52. receive advice = otrzymaj radę receive advice
53. receive food = otrzymaj jedzenie receive food
54. receive supplies = otrzymaj zaopatrzenie receive supplies
55. receive counseling = otrzymaj doradztwo receive counseling
58. receive care = otrzymaj opiekę receive care
61. receive therapy = otrzymaj terapię receive therapy
64. receive income = otrzymaj dochód receive income
66. receive protection = otrzymaj ochronę receive protection
67. receive data = otrzymaj dane receive data
69. receive drugs = otrzymaj leki receive drugs
71. receive news = otrzymywać wiadomości receive news
76. receive damage = otrzymaj uszkodzenie receive damage
77. receive exposure = otrzymaj wystawienie receive exposure
78. receive yards = otrzymaj jardy receive yards
79. receive interest = otrzymaj interes receive interest
92. receive one's PhD = otrzymywać czyjś doktorski receive one's PhD
93. receive a recipe = otrzymaj przepis receive a recipe
96. receive one's BA = otrzymywać czyjś BA receive one's BA
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 134
czasownik + receive
Kolokacji: 62
begin receiving • report receiving • start receiving • receive from raising • receive with serving • expect to receive • ...
receive + przyimek
Kolokacji: 72
receive from • receive by • receive during • received since • receive throughout • ...
receive + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 106
warmly received • poorly received • positively received • initially receive • generally received • eventually receive • actually receive • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.