BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"receive one's license" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymywać czyjś pozwolenie
  1. receive czasownik + license rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since he received his license last spring, life has not been the same for me or the kids.

powered by  eTutor logo