BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"broadcast license is held" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwolenie programu odbywa się
  1. hold czasownik + license rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Within the city, many fewer women hold licenses than men.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo