BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"lose one's license" — Słownik kolokacji angielskich

lose one's license kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegrywać czyjś pozwolenie
  1. lose czasownik + license rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also lost his license to practice law for six months.

powered by  eTutor logo