"receive funding" — Słownik kolokacji angielskich

receive funding kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymuj środki finansowe
  1. receive czasownik + funding rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Through the years they also received funding from the city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo