"receive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

receive czasownik

receive + rzeczownik
Kolokacji: 736
receive awards • receive support • receive orders • receive training • receive treatment • receive acclaim • receive benefits • ...
czasownik + receive
Kolokacji: 62
begin receiving • report receiving • start receiving • receive from raising • receive with serving • expect to receive • ...
receive + przyimek
Kolokacji: 72
receive from • receive by • receive during • received since • receive throughout • ...
receive + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 106
warmly received • poorly received • positively received • initially receive • generally received • eventually receive • actually receive • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
10. later receive = później otrzymaj later receive
12. automatically receive = automatycznie otrzymaj automatically receive
14. favorably received = przychylnie otrzymać favorably received
15. once receive = kiedyś otrzymaj once receive
16. posthumously receive = pośmiertnie otrzymywać posthumously receive
21. receive annually = otrzymaj rocznie receive annually
23. normally receive = zwykle otrzymaj normally receive
25. gratefully received = z wdzięcznością otrzymany gratefully received
26. twice receive = dwa razy otrzymaj twice receive
28. so far received = do tej pory otrzymać so far received
29. received alike = otrzymany podobnie received alike
30. favourably received = przychylnie otrzymać favourably received

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.