"receive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

receive czasownik

receive + rzeczownik
Kolokacji: 736
receive awards • receive support • receive orders • receive training • receive treatment • receive acclaim • receive benefits • ...
czasownik + receive
Kolokacji: 62
begin receiving • report receiving • start receiving • receive from raising • receive with serving • expect to receive • ...
receive + przyimek
Kolokacji: 72
receive from • receive by • receive during • received since • receive throughout • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
2. receive by = otrzymywać przez receive by
3. receive during = otrzymywać podczas receive during
4. received since = otrzymany od tej pory received since
7. receive over = otrzymywać ponad receive over
8. receive under = otrzymaj poniżej receive under
10. receive within = otrzymaj wewnątrz receive within
11. receive in = otrzymywać w receive in
12. receive at = otrzymywać przy receive at
13. receive about = otrzymywać około receive about
14. receive through = otrzymaj całkowicie receive through
15. receive until = otrzymywać do czasu gdy receive until
16. receive for = otrzymywać dla receive for
17. receive before = otrzymaj wcześniej receive before
18. receive on = otrzymywać na receive on
19. receive among = otrzymywać wśród receive among
20. receive without = otrzymaj na zewnątrz receive without
22. receive into = otrzymywać do receive into
24. receive against = otrzymywać przeciwko receive against
25. receive to = otrzymywać aby receive to
30. receive of = otrzymywać z receive of
31. receive between = otrzymaj pośrodku receive between
32. receive via = otrzymywać przez receive via
33. receive due to = otrzymywać z powodu receive due to
34. receive up to = otrzymywać w górę aby receive up to
35. receive such as = otrzymywać taki jak receive such as
36. receive outside = otrzymaj na zewnątrz receive outside
37. receive because of = otrzymywać z powodu receive because of
38. receive together with = otrzymywać razem z receive together with
40. receive off = otrzymywać daleko receive off
41. receive out of = otrzymywać na zewnątrz z receive out of
42. receive along with = otrzymywać wraz z receive along with
43. receive near = otrzymaj blisko receive near
receive + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 106
warmly received • poorly received • positively received • initially receive • generally received • eventually receive • actually receive • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.