"receive during" — Słownik kolokacji angielskich

receive during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymywać podczas
  1. receive czasownik + during przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The players had received a total of $47,000 during the 1985-86 school year.

    Podobne kolokacje: