"received alike" — Słownik kolokacji angielskich

received alike kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymany podobnie
  1. receive czasownik + alike przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The book was well received by critics and students alike.

    Podobne kolokacje: