"receive several comments" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: receive comments
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj kilka komentarzy
  1. receive czasownik + comment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Officials say they do not know of any other issue that received 1,000 comments.

    Podobne kolokacje: