"receive a recipe" — Słownik kolokacji angielskich

receive a recipe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj przepis
  1. receive czasownik + recipe rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Anyone who sends in the label from any cold medicine will receive a recipe for chicken soup and a coupon worth 75 cents toward the purchase of an Empire kosher chicken.

    Podobne kolokacje: