"include recipes" — Słownik kolokacji angielskich

include recipes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): załącz przepisy
  1. include czasownik + recipe rzeczownik
    Silna kolokacja

    French cookery books of the period nearly all include recipes for tomato jam.

    Podobne kolokacje: