ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"receive exposure" — Słownik kolokacji angielskich

receive exposure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj wystawienie
  1. receive czasownik + exposure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Along with their videos, these songs received heavy exposure in Quebec.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo