ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"receive the money" — Słownik kolokacji angielskich

receive the money kolokacja
Popularniejsza odmiana: receive money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj pieniądze
  1. receive czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As a result, he has never received the money from the trade.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo