"receive money" — Słownik kolokacji angielskich

receive money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj pieniądze
  1. receive czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As a result, he has never received the money from the trade.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo