"receive one's money" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: receive money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymywać czyjś pieniądze
  1. receive czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As a result, he has never received the money from the trade.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo