"receive the news" — Słownik kolokacji angielskich

receive the news kolokacja
Popularniejsza odmiana: receive news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj wiadomości
  1. receive czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He did look like someone who had just received good news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo