BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"program" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

program rzeczownik

rzeczownik + program
Kolokacji: 885
television program • training program • education program • radio program • computer program • degree program • music program • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • Either way, the story of the president's education program is not yet over.
  • The house became home to the high school's special education programs.
  • The special education program is a model for the city.
  • A special education program was started in 1965 to provide on the job training for students.
  • An education program was created in 1993 for teaching the public about art.
  • The education program continued to create problems over the next five years.
  • She has been in special education programs throughout her school years.
  • We value quality in our education programs and research activities.
  • The museum will also present two education programs next week.
  • Most states first began to offer special education programs after late 1976.
6. degree program = studia kończące się otrzymaniem dyplomu degree program
8. TV program = TV program TV program
15. football program = sekcja futbolu (w futbolu amerykańskim) football program
22. basketball program = sekcja koszykówki (w futbolu amerykańskim) basketball program
31. exercise program = program ćwiczeń exercise program
32. housing program = program mieszkaniowy housing program
36. testing program = program testujący testing program
37. MBA program = MBA program MBA program
38. insurance program = program ubezpieczeniowy insurance program
42. Apollo program = program Apollo (seria amerykańskich misji kosmicznych na Księżyc) Apollo program
43. missile program = program rakietowy missile program
45. literacy program = program walki z analfabetyzmem literacy program
46. residency program = program odnośnie prawa stałego pobytu residency program
50. marketing program = program marketingowy marketing program
51. athletics program = program lekkoatletyczny athletics program
52. breeding program = program hodowlany breeding program
53. austerity program = program oszczędnościowy austerity program
54. news program = program informacyjny news program
59. BBC program = Program BBC BBC program
62. PhD program = Doktorski program PhD program
70. dance program = program taneczny dance program
72. expansion program = program rozwoju expansion program
75. test program = program testowy test program
76. building program = program budynku building program
78. state program = program stanowy state program
79. work program = program roboczy work program
80. affairs program = sprawy program affairs program
82. exhibition program = program wystawowy exhibition program
84. Olympics program = Igrzyska olimpijskie program Olympics program
85. film program = program filmowy film program
87. drug program = program lekowy drug program
89. modernization program = program modernizacji modernization program
90. spending program = program wydatków spending program
92. Ph.D. program = Dr program Ph.D. program
94. food program = program żywieniowy food program
98. business program = program handlowy business program
99. university program = program uniwersytecki university program
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 167
program + rzeczownik
Kolokacji: 99
program director • program note • program manager • program coordinator • program trading • Educational Programs Head • ...
program + czasownik
Kolokacji: 299
program includes • program features • program offers • program consists • program focuses • program airs • program aims • ...
czasownik + program
Kolokacji: 269
program designed • program aimed • program sponsored • finance programs • program called • develop programs • program run • ...
przymiotnik + program
Kolokacji: 743
educational program • nuclear program • academic program • athletic program • after-school program • ambitious program • ...
przyimek + program
Kolokacji: 37
through programs • at the Olympics programme • over one's program • between programs • for programs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.