"youth program" — Słownik kolokacji angielskich

youth program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program młodzieżowy
  1. youth rzeczownik + program rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Youth programs, however, are the least of the city's problems right now.

powered by  eTutor logo