"affairs program" — Słownik kolokacji angielskich

affairs program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawy program
  1. affair rzeczownik + program rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In addition, it has sports programming, children's shows and current affairs programs.

powered by  eTutor logo