"business program" — Słownik kolokacji angielskich

business program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program handlowy
  1. business rzeczownik + program rzeczownik
    Silna kolokacja

    The program ranks as one of the leading French undergraduate business programs for many years.

powered by  eTutor logo