BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"present" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

present przymiotnik

present + rzeczownik
Kolokacji: 323
present location • present form • present situation • present position • present condition • present moment • present circumstance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 79
1. present moment = obecny moment present moment
3. present generation = obecna generacja present generation
  • The present generation is beginning to understand that they are not brothers after all.
  • "They're turning to an old voice, but a new one to the present generation."
  • Just what all this means it is hard for the present generation to imagine.
  • The present generation of children in this village are well educated.
  • Social connections are made between generations past, present and future.
  • This tradition has almost completely died out among the present generation.
  • Say that means seven and a half billion children out of this present generation.
  • "But they also urge us to value the chance given to the present generations."
  • Yet the truth was that they were the now of the present generation.
  • Perhaps present generations know what to look for when they enter the museum.
4. present century = obecny wiek present century
5. present era = obecna era present era
6. present incarnation = obecna inkarnacja present incarnation
7. present date = obecna data present date
8. present year = obecny rok present year
9. present period = obecny okres present period
10. present decade = obecne dekada present decade
11. present phase = obecny etap present phase
12. present week = obecny tydzień present week
13. present hour = obecna godzina present hour
14. present epoch = obecna epoka present epoch
(8) value, standard, price, cost
Kolokacji: 4
(9) day, writer, author, Pope
Kolokacji: 4
(22) size, length, distance
Kolokacji: 3
(23) company, number, one, unit
Kolokacji: 4
(31) campus, garden
Kolokacji: 2
(32) king, Queen, Bishop
Kolokacji: 3
(39) cathedral, Earl, Duke
Kolokacji: 3
(40) participle, tense, past
Kolokacji: 3
(41) article, paper, report
Kolokacji: 3
(44) wife, husband
Kolokacji: 2
(46) volume, book, text, format
Kolokacji: 4
(47) species, model, theory, genus
Kolokacji: 4
(48) opportunity, Street
Kolokacji: 2
(49) Park, lineup
Kolokacji: 2
(50) diocese, parish
Kolokacji: 2
(51) technology, editor
Kolokacji: 2
(52) strength, prosperity
Kolokacji: 2
(53) trajectory, chaos
Kolokacji: 2
(54) obstacle, lighthouse
Kolokacji: 2
przysłówek + present
Kolokacji: 29
physically present • longer present • actually present • naturally present • present well • ...
present + przyimek
Kolokacji: 28
present throughout • present during • present at • present in • present for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.