Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"present" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

present przymiotnik

present + rzeczownik
Kolokacji: 323
present location • present form • present situation • present position • present condition • present moment • present circumstance • ...
przysłówek + present
Kolokacji: 29
physically present • longer present • actually present • naturally present • present well • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. physically present = fizycznie obecny physically present
2. longer present = dłuższy obecny longer present
3. naturally present = z natury obecny naturally present
4. present well = przedstaw dobrze present well
5. fully present = w pełni obecny fully present
6. clearly present = wyraźnie obecny clearly present
9. once present = kiedyś obecny once present
10. personally present = osobiście obecny personally present
11. universally present = powszechnie obecny universally present
12. equally present = tak samo obecny equally present
13. abundantly present = w dużej ilości obecny abundantly present
15. visibly present = wyraźnie obecny visibly present
(3) normally, commonly
Kolokacji: 2
(5) generally, wholly
Kolokacji: 2
present + przyimek
Kolokacji: 28
present throughout • present during • present at • present in • present for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.